Společnost CVJE s.r.o. je vlastněna společností Com – Pakt Energy, a.s. a je zaměřena na poskytování služeb a realizaci dodávek v oblastech jaderné i klasické energetiky, informačních technologií a telekomunikací.

Oblastí působnosti je Česká republika i zahraničí.

Společnost CVJE s.r.o. poskytuje následující služby:

Jaderná a klasická energetika

  • Tvorba zadávacích dokumentací
  • Zpracování koncepcí a technických specifikací
  • Zajištění bezpečnostních analýz
  • Zpracování projektové dokumentace všech stupňů
  • Posuzování vlivů na životní prostředí
  • Koordinace mezinárodních projektů
  • Podpora při procesu licencování

IT a telekomunikace

  • Dodávky hardware
  • Dodávky síťové infrastruktury
  • Výstavba telekomunikačních a optických sítí